PROFESSIONEEL ADVIES

Bij het aanplanten van een boom dien je niet enkel rekening te houden met het esthetische element, maar ook met welke ondergrond je start. Niet elke boomsoort houdt van een natte of net een droge ondergrond. Ook de Ph-waarde van de bodem, de hoeveelheid licht, de nabijheid van andere soorten, bepalen allemaal mee welke boom het op welke plaats goed zal doen.

Wij kunnen U helpen, om samen met U, de boomsoort te kiezen die perfect voldoet aan Uw wensen, en die daarenboven goed zal floreren op zijn nieuwe plaats, zodat U niet enkel een mooi exemplaar in uw tuin heeft staan, maar dat deze ook zal uitgroeien in een gezonde en sterke boom, waardoor U er een leven lang zal kunnen van genieten.

ONDERHOUD VAN BOMEN

Soms wordt een boom een beetje te groot, of ontstaan er lastige/ gevaarlijke situaties.

Denk maar aan een boom waarvan de kruin te vol/ hoog/ breed geworden is en deze daardoor nu het licht in je woning afneemt. Of als je bomen langs een oprit staan hebt, en de overhangende takken er nu voor zorgen dat er geen hoge voertuigen meer onder langs kunnen zonder schade te berokkenen aan de carrosserie en aan de boom zelf. Of dode takken in een boom, deze kunnen bij harde wind zomaar uit de boom vallen, waarbij uiteraard schade mogelijk is aan voertuigen of andere zaken in de buurt ervan.

Wij kunnen zonder enige schade aan te brengen aan uw boom, het onderliggende terrein, aanpalende woningen, al deze ongemakken verhelpen. Hiervoor maken wij gebruik van verschillende klimtechnieken, waarbij wij met behulp van touwen (dus zonder schade aan uw boom) onszelf en ons materiaal de boom in hijsen, om vanuit de boom de werken uit te voeren. De stukken die we verwijderen worden middels katrolsystemen voorzichtig neergelaten op de grond, zodat er ook geen schade is aan de bodem.

Via de klimtechniek is het ook mogelijk om werken uit te voeren aan bomen op moeilijk bereikbare plaatsen (denk bijvoorbeeld aan een volledig ingesloten tuin, een boom op een helling), aangezien we niet met grote machines hoeven te werken.

OPSPORING VAN ZIEKTES + BEHANDELING ERVAN

Uw boom groeit niet meer zoals voorheen, zijn bladeren zijn aangetast, er groeit een schimmel op zijn stam, … Dit hoeft niet per sé te betekenen dat Uw boom permanente schade oploopt. Tijdige behandeling en extra voeding doen in de meeste gevallen wonderen en kunnen leiden tot een volledig herstel.

Grond- en graafwerken in de buurt van uw boom kunnen ook een invloed hebben op diens gezondheid, mogelijk werden wortels beschadigd, of krijgt zijn bodem nu meer of minder water, wat allemaal een invloed kan hebben op zijn gezondheid,…

Merkt U iets abnormaal op aan Uw boom, aarzel niet om ons te contacteren. Wij hebben een grote kennis / ervaring bij aantastingen aan bomen, hoe sneller we kunnen achterhalen wat er precies scheelt, hoe sneller we de gepaste behandeling kunnen opstarten.

Merkt U iets abnormaal op aan Uw boom, aarzel niet om ons te contacteren. Wij hebben een grote kennis / ervaring bij aantastingen aan bomen, hoe sneller we kunnen achterhalen wat er precies scheelt, hoe sneller we de gepaste behandeling kunnen opstarten.

DEMONTEREN VAN BOMEN

Is uw boom getroffen door een ziekte die niet te behandelen valt, of is hij aan het afsterven? Of wilt U uw tuin / oprit heraanleggen en staan bepaalde bomen in de weg, dan kunnen wij deze ook volledig demonteren en de wortels ervan uitfrezen. Ook voor het verwijderen van bomen na een blikseminslag / bomen die ingevolge stormweer zijn omgewaaid kan U bij ons terecht …

Het demonteren gebeurt, afhankelijk van de plaats van de boom, ofwel -zoals bij het onderhoud- via klimtechnieken waarbij de boom vanaf de top wordt gedemonteerd en de stukken voorzichtig worden neergelaten, ofwel (indien de oppervlakte/locatie het toelaat, bv een stuk ontbossen) machinaal. Alles uiteraard rekening houdende met alle geldende veiligheidsvoorschriften.

Opgelet, voor het verwijderen van bomen heeft U een kapvergunning nodig, heeft u geen zelf geen tijd om deze kapvergunning aan te vragen, dan doen wij dat graag voor U.

BEGELEIDINGSSNOEI

Wanneer je een nieuwe jonge boom plant, duurt het uiteraard vele jaren vooraleer het een reus is met zijn kruin hoog boven de grond en een lange takvrije stam.

Om de boom te helpen zo goed mogelijk in de hoogte te groeien worden naargelang de boom groeit, de onderste takken verwijderd, zo heeft een jonge boom wel een kruin, maar zal deze steeds ‘stijgen’ en wordt de takvrije stam steeds langer.

Het wegnemen van de onderste takken gebeurt in meerdere fases en gespreid over meerdere jaren.

BOOMVERZORGING = MIJN PASSIE

Boomverzorging via klimtechnieken is de corebusiness van ons bedrijf. Hier ligt mijn grote passie. Het klimmen zelf geeft een kick, maar de robuustheid en schoonheid van een grote,oude boom dwingt voor mij respect af voor de kracht van de natuur.

Daarenboven zijn bomen nog steeds de longen van onze aarde, één oude beuk met een bladoppervlak van 1.500 m² kan in de jaarlijkse zuurstofbehoefte van tíen mensen voorzien, hij neemt in de maanden dat hij in blad staat 2,83 m³ meter fijn stof op, en kan dit na een frisse regenbui telkens opnieuw.

Bomen zijn ook het ideale hotel voor allerhande dieren. Het is aangenaam om in je tuin vogels te spotten, of een eekhoorntje te zien dollen in de takken.

De bomen en planten in uw tuin zorgen voor een licht- en schaduwspel in uw eigen tuin, en bieden een plek waar U gezellig kan onder vertoeven.

Wij bij Franssens boomverzorging kennen de meerwaarde die een boom bezorgt aan zijn omgeving, maar zijn er ons ook van bewust dat een boom onderhoud vergt, dit om ongemakken te voorkomen of te verhelpen. Wij helpen U dan ook graag om Uw tuin zo aangenaam mogelijk te maken !

Ongeacht Uw wens of probleem, wij bieden U de gepaste oplossing.